สล็อตเว็บใหญ่

การไหว้ครูรำมวย

การไหว้ครูรำมวย

การไหว้ครูรำมวย นั้น เป็นการร่ายรำในกีฬามวยไทยเพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณและการเคารพต่อครูมวย บิดา มารดา รวมทั้งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อให้คุ้มครองตนให้ได้รับความปลอดภัยจากการชกมวย ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฎิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน https://www.americanchelation.com/

เช่นเดียวกับวิชาการหลากหลายแขนงของไทยที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะมีการไหว้ครูก่อน และยังมีการให้สวมมงคลขณะทำการร่ายรำไหว้ครู พร้อมกับพิธีการนี้ถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ สำหรับท่าที่นิยมทำการไหว้ครูมากที่สุดนั้นคือ พรหมสี่หน้า ยูงฟ้อนหาง หงส์เหิร สอดสร้อยมาลา พยัคฆ์ตามกวาง พระรามแผลงศร เสือลากหาง สาวน้อยปะแป้ง กวางเหลียวหลัง และลับหอกโมกขศักดิ์ และยังมีอีกหลายกระบวนท่า สำหรับการร่ายรำนั้นเริ่มจากการนั่ง กราบเบญจางคประดิษฐ์ คุกเข่าถวายบังคม การขึ้นพรหมนั่ง ยืน ท่ารำมวยอาจมีการเดินแปลง ย่างสามขุม การบริกรรมคาถา อาจจะมีการรูดเชือก เพื่อเป็นการสำรวจทักทายหรือข่มขวัญซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละค่าย โดยกอาจจะมีการบรรเลงดนตรีให้จังหวะในการต่อสู้ ส่วนเพลงที่นิยมใช้คือเพลงสะหระหม่าแขก ใช้ในการไหว้ครู เพลงบุหลันชกมวย และเพลงเชิด จะใช้ในการต่อสู้ และเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงคือ ปี่ชวา กลองแขก และฉิ่ง

และสำหรับสาเหตุที่ต้องมีการไหว้ครูก่อนการแข่งขันนั้น ก็เพื่อเป็นการอุ่นร่างกาย  เพื่อเป็นการปลุกขวัญและกำลังใจให้กับตนเอง และอีกหนึ่งอย่างคือการสำเรวจพื้นที่ในเบื้องต้นอีกด้วย http://www.involvetoimprove.com